Yeryüzünün Hakimleri..

“Andolsun, Zikir’den (Tevrat’tan) sonra Zebur’da da, “Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır” diye yazmıştık. | Enbiya Suresi 105”

Said b.Cübeyr, Mücahid ve İbn-i Zeyd’e göre burada adı geçen “Zebur”dan maksat, tüm peygamberlere indirilen kitaplardır. “Zikir”den maksat ise, Allah’ın katında bulunan ve “Kitapların anası” diye adlandırılan “Levh-i Mahfuz”dur. Taberi bu görüşü tercih etmiş ve ayeti şöyle izah etmiştir:
“Şüphesiz ki biz, gökleri ve yeri yaratmadan önce her şeyi kendisinde tespit ettiğimiz “Levh-i Mahfuz’da” sonra bütün peygamberlere göndermiş olduğumuz kitaplarda da şunu yazmışızdır: ‘Cennete mutlaka iyi amel işleyen salih kullarım varis olacak.'”

Ayeti kerimede geçen “Yeryüzüne mutlaka salih kulları varis olur.” ifadesindeki yeryüzünün, cennet veya dünya olduğu, “Salih kullar”ın ise, Allah’a ibadet eden her salih kul veya Muhammed (sav) ümmeti yahut Hz. Musa dönemindeki İsrailoğulları olduğu söylenmiştir. [1]

 

“Şüphesiz bunda Allah’a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. | Enbiya Suresi 106”

Şüphesiz bu Kur’an’da zikredilen hususlarda, Allah’a hakkıyla kulluk eden bir topluluk için yeterli bir tebliğ vardır. Onu okuyup, düşünenler alırlar ve hak yolu bulmuş olurlar. [2]

Düşünen, akleden, farkındalığı olan kullar olarak, Hak yolunda sağlam adımlarla yürüyen salihlerden olmak ümidiyle..

Selametle..

 

Hafsa Taşkıran

 

 

 

[1] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi Tefsiri, c:5, s:555-556

[2] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi Tefsiri, c:5, s:557