Yeni Düzen!

“Size bir iyilik dokunursa, bu onları üzer. Başınıza bir kötülük gelse, ona sevinirler. Eğer siz sabırlı olur, Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız, onların hileleri size hiçbir zarar vermez. Çünkü Allah onların işlediklerini kuşatmıştır. | Al-i İmran Suresi 120”

Eğer sizlere, zafer, kaynaşma ve birleşme gibi bir iyilik dokunacak olsa bu onları öfkelendirir ve kötülerine gider. Şayet size mağlubiyet, tartışma ve ihtilafa düşme gibi bir kötülük dokunacak olursa onlar bundan memnun kalırlar ve bundan dolayı sevinirler. Eğer siz, Allah’a itaate ve yasakladığı şeylerden kaçınmakta sabredecek ve Rabbinizin cezalandırmasından korkacak okursanız, bu isyankar münafıkların tuzakları sizlere hiçbir zarar vermez. Şüphesiz ki Allah onların yaptıkları fitne ve fesadı, insanları Allah yolunda alıkoyamalarını tesbit ettirmekle ve onlara layık oldukları cezayı artırmak için kendilerini de yaptıklarını da kuşatmaktadır. [1]
.
.
.

Yıllardır süre gelen ve son zamanlarda çığırından çıktıklarını gördüğümüz toplumların akıbetini, durumlarını, tutundukları tavır ve davranışlarını Allah Teala Al-i İmran Suresi 120. ayeti kerimesinde bizlere bildirmiş olup, bu zelillere karşı takınmamız gereken tavrı, formülü önümüze sermiştir.

Bizler, sabır ve sakınma eylemlerini hayatımıza kattığımız ve O’nun buyruklarından çıkmadığımız sürece daha da büyüyecek ve biiznillah hilelerini başlarına geçireceğiz.

Söylemekten çekinmediğim, usanmadığım, usanmayacağım ve ön gördüğüm bir gerçek var ki; o da, hiç şüphesiz “Yeni Bir Düzen”in kurulduğu ve inşaAllah bu düzeni yani iman sesinin her bir kıtadan duyulduğu, yayıldığı ve yayılacağı, sağlam, güçlü, karakterli müslümanların-mü’minlerin Türkiye halkıyla ilerleyeceğidir.

Bizlerin gücü imanla birleştiği, sabır, sebat, kararlı ve istikrarlı olduğumuz sürece yıkılmadan yerküreyi Allahu Ekber naralarıyla titreterek büyüyeceğiz inşaAllah.

Selametle..

 

Hafsa Taşkıran

 

 

[1] Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberi Tefsiri c.2, s.347-348