Piyes…

Sahne arkası misalidir her şey. Kargaşa, telaş, sıkıntı, stres, korku, endişe, heyecan, mutluluk, ümit…

Tüm duygular bir arada yaşanır her gün ve her an. Peki sonunda ne mi olur? Sabreden kazanır, alkışlanır, ödüllendirilir.

“Sabredenlere mükafatları elbette hesapsız olarak verilecektir.” | Zümer Suresi 10

ayeti kerimesinde olduğu gibi.

İşte, dünyada bulunma gayemize ve hak yolunda yaşayışlarımıza örnektir aslında sahne arkası.

Burada bulunma gayesini kavrayamamış bir kulun her günü, piyesini, rolünü iyi oynayamayıp, sahne alacağı her mekanın içinde kaybolup, çer çöp olup gitmesidir aslolan.

“Bilin ki, dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal ve evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Tıpkı şöyle: Bir yağmur ki, bitirdiği bitki çiftçilerin hoşuna gider. Sonra kurumaya yüz tutar da sen onu sararmış olarak görürsün. Sonra da çer çöp olur. Ahirette ise  çetin bir azap ve Allah’ın mağfiret ve rızası vardır. Dünya hayatı, aldanış metaından başka bir şey değildir.” | Hadid Suresi 20

Bizlere düşen, piyesimizi en iyi şekilde öğrenip, rolümüzü en üst olacak şekilde eda etmektir. Arkada olup bitenlerin sahneye yansıması bizlerin ya ışığı, alkışı ve ödülü ya da karanlığı, esareti ve bedbahtlığı olacaktır.

 

| Hafsa Taşkıran