PAYLAŞ:

Kafirler kurtulabilir mi? Hırsızlığın cezası nedir?

İnkarcıların tövbe edip hallerini düzeltmedikleri sürece cehennemden kurtulamayacaklarının anlatıldığı ve Allah’ın bir hükmü olarak hırsızların cezalarının ne olduğunun açıklandığı ayetler.