Mal ile İmtihan

Banka hesaplarında ve muhtelif yerlerde biriktirdikleri paralar ve mallar ile mutlu olup Allah yolunda harcamıyanlara bir haber vermek istiyorum.
Bu biriktirdikleriniz, ahirette büyük bir azap olarak karşınıza çıkacak ve ebedi alemde helak olmanıza sebep olacaktır.

“O, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır. Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır. Hutame’nin ne olduğunu bilir misin? O, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir. | Hümeze Suresi 2-6”

“Onların mallarında isteyen ve istemeyen yoksullar için bir hak vardı. | Zariyat Suresi 19”

“Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: ‘İhtiyaçtan arta kalanı.’ | Bakara Suresi 219”

Selametle..

 

Hafsa Taşkıran