X
app icon
Fussilet
İyilikte Yarışmak İçin
İNDİR

81 – Tekvir Suresi

81 – Tekvir Suresi

1. Güneş dürüldüğü zaman,
2. Yıldızlar kararıp döküldüğü zaman,
3. Dağlar yürütüldüğü zaman,
4. En değerli mallar terkedildiği zaman,
5. Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman,
6. Denizler kaynatıldığı zaman,
7. Ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman,
8. Diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğu zaman:
9. Hangi günahtan dolayı öldürüldü diye!
10. Amel defterleri açıldığı zaman,
11. Gökyüzü sıyrılıp koparıldığı zaman,
12. Cehennem alevlendirildiği zaman,
13. Cennet yaklaştırıldığı zaman,
14. Herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir.
15. Hayır! Andolsun sinenlere,
16. Bir akış içinde yerini alanlara,
17. Kararmaya başladığı zaman geceye!
18. Ağarmaya başlayan sabaha ki,
19. Şüphesiz o, şerefli bir elçinin sözüdür.
20. O elçi güçlü, Arş’ın sahibinin katında çok itibarlıdır.
21. Orada ona itaat edilir, güvenilir.
22. Arkadaşınız (Muhammed) de bir deli değildir.
23. Andolsun ki o, Cebrail’i apaçık ufukta gördü.
24. O, gayb hakkında cimri değildir.
25. O Kur’an’da, kovulmuş şeytanın sözü değildir.
26. O hâlde siz nereye gidiyorsunuz?
27. O, âlemler için bir öğüttür.
28. İçinizden doğru gitmek isteyenler için.
29. Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.