X
app icon
Fussilet
İyilikte Yarışmak İçin
İNDİR

Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali

Kur’an-ı Kerim Türkçe Meali

1 – FATİHA SURESİ


2 – BAKARA SURESİ


3 – AL-İ İMRAN SURESİ


4 – NİSA SURESi


5 – MAİDE SURESİ


6 – EN’AM SURESİ


7 – A’RAF SURESİ


8 – ENFAL SURESİ


9 – TEVBE SURESİ


10 – YUNUS SURESİ


11 – HUD SURESİ


12 – YUSUF SURESİ


13 – RA’D SURESİ


14 – İBRAHİM SURESİ


15 – HİCR SURESİ


16 – NAHL SURESİ


17 – İSRA SURESİ


18 – KEHF SURESİ


19 – MERYEM SURESİ


20 – TAHA SURESİ


21 – ENBİYA SURESİ


22 – HAC SURESİ


23 – MÜ’MİNUN SURESİ


24 – NUR SURESİ


25 – FURKAN SURESİ


26 – ŞUARA SURESİ


27 – NEML SURESİ


28 – KASAS SURESİ


29 – ANKEBUT SURESİ


30 – RUM SURESİ


31 – LOKMAN SURESİ


32 – SECDE SURESİ


33 – AHZAB SURESİ


34 – SEBE SURESİ


35 – FATIR SURESİ


36 – YASİN SURESİ


37 – SAFFAT SURESİ


38 – SAD SURESİ


39 – ZÜMER SURESİ


40 – MÜ’MİN SURESİ


41 – FUSSİLET SURESİ


42 – ŞURA SURESİ


43 – ZUHRUF SURESİ


44 – DUHAN SURESİ


45 – CASİYE SURESİ


46 – AHKAF SURESİ


47 – MUHAMMED SURESİ


48 – FETİH SURESİ


49 – HUCURAT SURESİ


50 – KAF SURESİ


51 – ZARİYAT SURESİ


52 – TUR SURESİ


53 – NECM SURESİ


54 – KAMER SURESİ


55 – RAHMAN SURESİ


56 – VAKIA SURESİ


57 – HADİD SURESİ


58 – MÜCADELE SURESİ


59 – HAŞR SURESİ


60 – MÜMTEHİNE SURESİ


61 – SAF SURESİ


62 – CUMA SURESİ


63 – MÜNAFİKUN SURESİ


64 – TEGABUN SURESİ


65 – TALAK SURESİ


66 – TAHRİM SURESİ


67 – MÜLK SURESİ


68 – KALEM SURESİ


69 – HAKKA SURESİ


70 – MEARİC SURESİ


71 – NUH SURESİ


72 – CİN SURESİ


73 – MÜZZEMMİL SURESİ


74 – MÜDDESSİR SURESİ


75 – KIYAMET SURESİ


76 – İNSAN SURESİ


77 – MÜRSELAT SURESİ


78 – NEBE SURESİ


79 – NAZİAT SURESİ


80 – ABESE SURESİ


81 – TEKVİR SURESİ


82 – İNFİTAR SURESİ


83 – MUTAFFİFİN SURESİ


84 – İNŞİKAK SURESİ


85 – BURUC SURESİ


86 –  TARIK SURESİ


87 – A’LA SURESİ


88 –  GAŞİYE SURESİ


89 – FECR SURESİ


90 – BELED SURESİ


91 – ŞEMS SURESİ


92 – LEYL SURESİ


93 – DUHA SURESİ


94 – İNŞİRAH SURESİ


95 – TİN SURESİ


96 – ALAK SURESİ


97 – KADİR SURESİ


98 – BEYYİNE SURESİ


99 – ZİLZAL SURESİ


100 – ADİYAT SURESİ


101 – KARİA SURESİ


102 – TEKASUR SURESİ


103 – ASR SURESİ


104 – HÜMEZE SURESİ


105 – FİL SURESİ


106 – KUREYŞ SURESİ


107 – MAUN SURESİ


108 – KEVSER SURESİ


109 – KAFİRUN SURESİ


110 – NASR SURESİ


111 – TEBBET SURESİ


112 – İHLAS SURESİ


113 – FELAK SURESİ


114 – NAS SURESİ


fussilet Kuran Merkezi Kur’an-ı Kerim Türkçe meali hazırlanırken başta Diyanet İşleri Başkanlığı (Yeni) meal çalışması olmak üzere Diyanet Vakfı, Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalılı Hamdi Yazır, Tefhim-ul Kur’an, Fizilal-il Kur’an gibi farklı meal çalışmaları referans alınmıştır.