NUH SURESİ

1. Şüphesiz biz Nûh’u, kavmine, “Kendilerine elem dolu bir azap gelmeden önce kavmini uyar” diye gönderdik.
2. Nûh, şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.”
3. “Allah’a kulluk edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”
4. “Ki günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Bir bilseydiniz!”
5. Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz davet ettim.”
6. “Fakat benim davetim ancak onların kaçışını artırdı.”
7. “Kuşkusuz sen onları bağışlayasın diye kendilerini her davet edişimde parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerine büründüler, inanmamakta direndiler ve büyük bir kibir gösterdiler.”
8. “Sonra ben onları açık açık davet ettim.”
9. “Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum.”
10. “Ve şöyle dedim: ‘Rabbinizden bağışlama dileyin; çünkü O, çok bağışlayıcıdır.’
11. ‘Size gökten bol bol yağmur indirsin.’
12. ‘Sizi mallarla, oğullarla desteklesin ve sizin için bahçeler var etsin, sizin için ırmaklar var etsin.’
13. ‘Size ne oluyor da Allah için bir vakar ummuyorsunuz?’
14. ‘Oysa O, sizi aşama aşama yarattı.’
15. ‘Görmediniz mi, Allah yedi göğü tabaka tabaka nasıl yaratmıştır?’
16. ‘Onların içinde nasıl Ay’ı bir ışık, Güneş’i de bir kandil yapmıştır?’
17. ‘Allah sizi yerden bir bitki gibi bitirdi.’
18. ‘Sonra yine oraya geri çevirecek ve tekrar çıkaracaktır.’
19. ‘Allah, yeri sizin için bir sergi yaptı.’
20. ‘Ki onda açılan geniş geniş yollarda gidesiniz.’”
21. Nûh, dedi ki: “Rabbim! Gerçekten onlar bana karşı geldiler, malı ve çocuğu ancak kendi hüsranını artıran kimselere uydular.”
22. “Büyük hile ve tuzaklar kurdular.”
23. “Dediler ki: ‘Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süva’ı, Yeğus’u, Ye’uk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın.’”
24. “Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim! Sen de bu zalimlerin sadece sapıklıklarını artır.”
25. Hataları yüzünden suda boğuldular ve cehenneme sokuldular da kendileri için Allah’tan başka yardımcılar bulamadılar.
26. Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Kâfirlerden hiç kimseyi yeryüzünde bırakma!”
27. “Çünkü sen onları bırakırsan, kullarını saptırırlar; Sadece ahlaksız ve kâfir kimseler yetiştirirler.”
28. “Rabbim! Beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakını artır.”