İHLAS SURESİ

1. De ki: O Allah, birdir.
2. Allah Samed’dir.
3. O, doğurmamış ve doğurulmamıştır.
4. Hiçbir şey O’nun dengi olmamıştır.