Emin Olduğunuzda Harekete Geçin

Zan üzere değerlendirme yapmayın, eleştirmeyin, düşünmeyin, karar vermeyin. Zan, yani sanarak bir sonuca varmaya çalışmak insanın kendisine ve karşısındakine yapacağı en büyük zulümdür.
Zannettiğinizde değil, emin olduğunuzda harekete geçin.

“Onların çoğu ancak zannın ardından gider. Oysa zan, hak namına hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz Allah, onların yapmakta olduklarını hakkıyla bilendir. | Yunus Suresi 36”

“Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. | En’am Suresi 116”

“Bunların bir de ümmi takımı vardır; kitabı bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar. | Bakara Suresi 78”

“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. | Hucurat Suresi 12”

Selametle..

 

Hafsa Taşkıran